Kjøp fiskekort, bombilletter via SMS !

Bruk mobil til å bestille fiskekort, bom-/parkeringsbilletter, medlemsskap, gjestehavner osv -
SMS SMS

Informasjon til alle som vedlikeholder skiløyper

Formidling av støttegaver til skiløyper via SMS

Litt informasjon om våre tjenester

Det settes opp skilt på strategiske steder som knutepunkt i løypa, parkeringsplasser, kafeer etc.

Systemet fungerer slik at brukeren sender en tekstmelding (sms) til oss med ønsket giverbeløp samt koden for løypa. Brukeren mottar en melding (sms) på sin telefon som bekrefter beløpet. Meldingen innholder også nødvendig betalingsinformasjon. Brukeren vil få påminnelser via sms dersom beløpet ikke blir betalt. Ansvarlig for skiløypene kan få en kopi av meldingene til sin telefon for å følge med på givergleden. Oppgjør og rapport til skiløypene skjer etter avtale .

Ved endel skianlegg har de som et alternativ til overnevnte frivillige innbetalingsording, opprette f.eks et "Skiløypas Venner" med fast årlig beløp som skal innbetales for å bli medlem. Ytterligere andre skianlegg har dekket inn endel av sine avgifter ved å ta betalt for parkering ved skianlegget, betaling pr dag eller årskort.

Slike løsninger har mange av våre kunder valgt, og vi har ferdig opplegg i våre databaser for å legge inn slike løsninger også for dere.

Tjenesten er utviklet i samarbeid med skiløypenett som er kunder hos oss.


Fordeler
•  Det er gratis for skiløypene.
•  Ingen årlig avgift.
•  Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet.
•  Gratis skiltforslag
•  Moderne og ryddig alternativ.
•  All innkreving gjøres av oss.
•  Folk gir ofte pengegaver på impuls.
•  Kan erstatte/være et alternativ til papirgiro.
•  ”Alle” har i dag med seg mobiltelefon.
•  Lik fremgangsmåte for alle våre tjenester gjør det enkelt for kundene.


NB! Det forutsettes mobildekning ved bestillingspunktet.

Koden for din skiløype legges raskt inn i vår database og tjenesten vil kunne være funksjonell så fort skilting er


Våre sms - tjenester benyttes til bestilling av nesten alle typer av billetter. Vi har ferdige operative løsninger for fiskekort, parkeringsbilletter og bombilletter. Vi har også tjenester for frivillige støttegaver til badeplasser og organisasjoner.

Ønsker du å prøve tjenesten ?

Benytt fremgangsmåten for Testløypa (se skilt under). Dette koster deg kun
ordinær sms takst.

Skiloyper

Søk om erstatning for forsinket flyreise her

  SMSPass AS

  Elektronisk bestilling via SMS av :

  • Bombilletter
  • Parkering
  • Gjestehavnsplasser
  • Medlemsskap
  • ...og mange andre utmarkstjenester

   

   

   

  Ring oss gjerne på
  474 07 999